previous arrow
next arrow
Shadow

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Илим департаменти менен биргеликте И. Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университети Web of Science  платформасын пайдалануу боюнча  кезектеги окутуу семинарын  уюштурду.

2018-жылдын 14-мартында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Илим департаменти менен биргеликте И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университети Web of Science  платформасын пайдалануу боюнча окутуу семинарын уюштурушту. Семинарга жогорку окуу жайларынын  жана илимий-изилдөө мекемелеринен 35-40 жакын  өкүлдөр катышты.            Программа Web of Science Core Collection маалымат базасы, Journal Citation Reports отчеттору, EndNote online и ResearcherlD маалыматтар каражаттары боюнча теориялык жана практикалык окууларды камтыды.